Powikłania w wyniku traumy interpersonalnej

0
16070

Szczególnym rodzajem przeżycia traumatycznego jest przemoc interpersonalna. Jennifer Freyd (1996) w jednym ze swoich opracowań wyróżniła “traumę z powodu zdrady”. Zdrada niekoniecznie musi być rozpatrywana w sposób najbardziej powszechny, kiedy to dochodzi do oszukania partnera w sprawach romantyczno-łóżkowych. Bywają dużo dotkliwsze rodzaje zdrady, a fantazje sprawców w zadawaniu bólu psychicznego nie znają granic.

Przyczyną traumy interpersonalnej najczęściej jest agresja i przemoc ze strony drugiego człowieka, lub grupy ludzi. Należy jednak odróżnić agresję od przemocy – ta pierwsza nie musi być intencjonalna i może służyć celom pozytywnym, np. samoobronie lub obronie słabszego.

Polecane przez Inspiracje Psychologiczne

Kadr z filmu pt. “Nienawistna ósemka” w reżyserii Quentin’a Tarantino

Przemoc jest dużo bardziej destrukcyjna. To proces złożony. Polega na budowaniu relacji zależnościowej, w której agresor zmusza osobę poszkodowaną do zaspokajania swoich potrzeb. Przemoc jest przewagą wykorzystywaną w celu narzucenia komuś swojej woli, wymuszenia czegoś na kimś, narzucona bezprawnie władza (Szymczyk, 1988). Warto podkreślić, że aby dochodziło do krzywdzenia, osoba nie musi być świadoma tego, że tej przemocy podlega. Przemoc zawsze wywiera destrukcyjny wpływ na osobę. W jej wyniku aktualny poziom rozwoju somatycznego i duchowego jest mniejszy niż potencjalny. W rezultacie mechanizmów stosowanych przez sprawcę osoba ma poważne trudności, by uniezależnić się i uwolnić od sprawcy (Widera-Wysoczyńska, Kuczyńska 2011).

Przemoc wywołuje tym większe poczucie lęku, odrzucenia i zdrady, gdy dokonywana jest przez osoby, na których nam zależy i od których my zależymy. Mogą to być zachowania osób obcych, ale z racji autorytetu, czy pozycji ważnych dla osoby krzywdzonej – np. mające wpływ na osobę z powodu zajmowanego stanowiska, pełnionej funkcji, odgrywanej roli, wypowiadanych opinii, znaczenia w danej sytuacji, czy grupie społecznej i ze względu na te cechy inni – często z “urzędu” – mają do niej zaufanie.

Sprawcy przemocy mogą być zarówno “aktywni”, jak i “bierni”. Sprawca “aktywny” celowo stosuje przemoc, aby osoba doznająca przemocy była skoncentrowane na zaspokajaniu jego potrzeb (np. złudnego poczucia władzy i dominacji). Sprawca “bierny” przygląda się i nie reaguje na zachowania sprawcy aktywnego. Stosuje przemoc przez zaniechanie działania.

Psychotesty Gdynia – Badania Psychologiczne Kierowców

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę napisz swój komentarz!
Proszę wpisz swoje imię tutaj