Powikłania w wyniku traumy interpersonalnej

0
16070

Zaburzenia stresowe pourazowe i inne powikłania w wyniku stresu można skutecznie leczyć. Do często dziś stosowanych technik behawioralnych o sporej skuteczności zalicza się metodę przedłużonej ekspozycji, która bazuje na mechanizmie habituacji. Innym sposobem leczenia zespołu stresu pourazowego jest technika EMDR (eye movement desensitization and reprocessing), która łączy w sobie elementy wielu podejść psychoterapeutycznych, jednak tym co czyni ją wyjątkową, jest aspekt neurofizjologiczny. W bardziej opornych przypadkach stosuje się farmakoterapię w postaci selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny. Rekomendowana są także – terapia grupowa oraz terapia rodzinna – oferujące poszkodowanym tak potrzebne w ich sytuacji wsparcie społeczne. Dobre efekty daje również krótkoterminowa terapia psychodynamiczna, pomagająca pacjentowi zrozumieć swą sytuację i uporać się z nią emocjonalnie.

Polecane przez Inspiracje Psychologiczne

Kadr z filmu pt. “Terapia grupowa” w reżyserii Peter’a Lauer i Jason’a Ensler

Niektóre osoby, w wyniku stosowanych mechanizmów zaradczych doświadczają wzrostu potraumatycznego. Zjawisko to wskazuje, że jednostka na skutek traumy przechodzi pewnego rodzaju transformację i uzyskuje wyższy niż przed traumą poziom funkcjonowania, wyrażający się między innymi większym poczuciem dobrostanu czy większą świadomością życiową.

Na koniec warto przytoczyć cytat z książki autorstwa prof. dr hab. Marii Lis-Turlejskiej pt. “Stres traumatyczny. Występowanie następstwa terapia”, Wydawnictwo Żak, 2002,  str. 10-11:

“Diagnoza PTSD ponownie przywołała pogląd, że wiele «neurotycznych» objawów nie jest rezultatem jakiejś tajemniczej, niemal niemożliwej do wyjaśnienia, opartej na genetycznym podłożu irracjonalności, ale niemożności ludzi do dania sobie rady z rzeczywistymi przeżyciami, które obezwładniły ich zdolność do radzenia sobie. […] W zakończeniu artykułu wstępnego, redaktor “American Jurnal of Psychiatry” J. Douglas Bremner z Ośrodka dla Weteranów, Uniwersytetu Yale, pisze:

«Im bardziej przybywa badań nad traumatycznym stresem, tym bardziej staje się oczywiste, że może on wywierać dalekosiężny wpływ na wszystkie poważne zaburzenia psychiczne. W związku z tym PTSD zaczyna przypominać szybko jadący pociąg, grożący tym, że pociągnie za sobą wszystko, co pojawi się na jego drodze. Istnieje naturalna tendencja do oporu wobec diagnoz związanych ze stresem (stress-related diagnoses), związana z ich potencjalnie wybuchowym oddziaływaniem na postawy społeczeństwa wobec sprawstwa i odpowiedzialności. Wyzwaniem dla nas – zajmujących się tymi zagadnieniami – jest znalezienie odpowiedniej równowagi»”.

Bibliografia:

1) “Interpersonalna trauma. Mechanizmy i konsekwencje”, A. Widera-Wysoczyńska, A. Kuczyńska, Wydawnictwo Engram, 2011

2). “Stres traumatyczny. Występowanie następstwa terapia”, Marii Lis-Turlejskiej, Wydawnictwo Żak, 2002

3). “Psychologia społeczna”, E. Aronson, R. M. Akert i inni, Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2012

Psychotesty Gdynia – Badania Psychologiczne Kierowców

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę napisz swój komentarz!
Proszę wpisz swoje imię tutaj