Mobbing jako przejaw destrukcji organizacji

0
5271

W ostatnim czasie można zaobserwować nasilającą się rywalizację w środowiskach zawodowych, co ma wpływ na narastanie patologii w miejscach pracy. Pojęcie “mobbing” jest stosunkowo młodym tworem, który dotarł do naszego kraju ponad 20 lat temu. Nie oznacza to jednak, że zjawisko to wcześniej nie występowało, choć pewnie nieco rzadziej. W skrócie mobbing oznacza terror psychiczny w miejscu pracy, wrogie nastawienie i nieetyczne komunikowanie się, systematycznie podtrzymywane przez jedną, bądź klika osób w stosunku do innej, co w konsekwencji spycha ofiarę do pozycji uniemożliwiającej jej obronę. Wyniki badań potwierdziły, że jest to przemoc o charakterze stricte psychologicznym. Niektóre badania wręcz informują, że osoby poszkodowane w następstwie mobbingu zmagają się z zespołem stresu pourazowego, który jest zjawiskiem charakterystycznym dla weteranów wojennych.

Jedna z najbardziej znanych ekspertek zajmujących się tym zagadnieniem, psychiatra, psychoanalityczka, terapeutka i specjalistka w dziedzinie wiktymologii pochodząca z Francji Marie-France Hirigoyen napisała:

Polecane przez Inspiracje Psychologiczne

“Niewiele jest zachowań agresywnych, które krótkoterminowo pociągałyby za sobą zaburzenia psychosomatyczne równie poważne, a ich skutki długoterminowe były równie destrukcyjne. Tymczasem lekarze ogólni i psychiatrzy nie potrafią jeszcze w pełni rozpoznać tego typu przemocy i wynikających z niej objawów. Lekarze medycyny pracy, którzy od dawna obserwują ten typ zjawisk, nie zawsze wiedzą jak chronić ofiary”. (2003, str. 10)

W celu dokładniejszego zbadania zjawisk związanych z mobbingiem stworzono bardzo rzetelny, zwalidowany i znormalizowany kwestionariusz SDM – Inwentarz Zachowań Mobbingowych, który posiada trzy podskale wyłonione na podstawie analizy czynnikowej:

1). Skala działań izolujących i zastraszających

2). Skala działań otwarcie poniżających, ośmieszających i kompromitujących

3). Skala działań utrudniających realizację zadań zawodowych

Na podstawie zeznań osób, które spotkały się z terrorem w miejscu pracy, zostały wybrane najczęściej relacjonowane stwierdzenia o następującej treści:

“Podejmowane są działania obniżające moje poczucie własnej wartości i godności”
“Zarzuca mi się trudną osobowość i konfliktowy charakter”
“Jestem obiektem żartów i drwin dotyczących mojego życia prywatnego”
“Podejmowane są próby ośmieszenia mnie”
“Podejmuje się próby skłócenia mnie z innymi pracownikami”
“Rozpowszechnia się plotki na mój temat”
“Unika się kontaktów i rozmów ze mną”
“Mówi się innym źle na mój temat”
“Ignoruje się moją obecność, zwraca się wyłącznie do pozostałych osób”
“Stosuje się wobec mnie szantaż, zmusza się mnie do określonych działań”
“Traktuje się mnie jak »czarną owcę« przyczynę wszelkich kłopotów”
“Unika się wszelkiego kontaktu ze mną, w tym także wzrokowego”
“Jestem pomijany podczas delegowania pracowników na szkolenia”
“Odsuwa się mnie od spraw ważnych dla firmy”
“Jestem obiektem upokarzających gestów i spojrzeń”
“Wykonywana przeze mnie praca jest niesłusznie i przesadnie krytykowana”
“Czuję się traktowany niesprawiedliwie, gdyż absurdalnie obciąża się mnie winą”
“Czuje się pokrzywdzona przez to, że moje zachowania interpretowane są w zdeformowany sposób”
“Rozpowszechnia się kłamstwa na mój temat”
“Podważa się mój autorytet i wiarygodność w pracy”
“W pracy znacznie bardziej wyczerpuje mnie atmosfera niż wypełnianie zadań zawodowych”
“Każdy mój błąd jest wychwytywany i wyolbrzymiany”
“Moje opinie lub wypowiedzi zostają ośmieszane lub wydrwiwane”
“Rozmawia się ze mną w sposób niegrzeczny i upokarzający”
“Jestem publicznie krytykowany”
“Przestaję wierzyć, że jestem wartościowym człowiekiem”
“Otrzymuję zadania przekraczające moje kompetencje w celu skompromitowania mnie”
“Otrzymuję sprzeczne, niedające się pogodzić ze sobą polecenia”
“Wyznaczane są mi nierealnie krótkie terminy wykonania zadań”
“Bez uzasadnienia pozbawia się mnie zasłużonej nagrody lub premii”
“Zleca mi się wykonywanie prac bezsensownych”

Dzięki tym zeznaniom skonstruowano kwestionariusz SDM – Inwentarz Zachowań Mobbingowych. W niniejszym tekście zawarte są najczęściej typowane punkty kwestionariusza. Na podstawie danych z niego uzyskanych można dokonać diagnozy sytuacji panującej w organizacji oraz relacji istniejących pomiędzy współpracownikami.

Psychotesty Gdynia – Badania Psychologiczne Kierowców

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę napisz swój komentarz!
Proszę wpisz swoje imię tutaj