Dla autorów

Kto może dla nas pisać? Osoby posiadające wykształcenie psychologiczne lub pokrewne (minimum tytuł magistra), lub przynajmniej 5 lat doświadczenia w praktyce zawodu psychologa.

Zakres tematyczny: Teksty popularnonaukowe, które są inspirujące i dotyczą psychologii. Teksty muszą być rzetelne – odnosić się do źródeł, a nie jedynie cytować badania z drugiej ręki. Naszym głównym celem jest popularyzacja profesjonalnej psychologii.

Długość tekstu: 1-7 stron w zależności od formy.

Rodzaje tekstów: Artykuły popularnonaukowe, eseje, recenzje, wywiady, reportaże.

Publikujemy jedynie oryginalne artykuły. Nie wydawane nigdzie indziej.

Za prawa autorskie do rycin, tabel, odnośników, a także cytowań fragmentów innych publikacji odpowiada sam autor. Z reguł jednak wystarczy podać źródło (np. adres www bloga) wykorzystanych materiałów (np. zdjęcia czy filmu), by posłużyć się nimi zgodnie z prawem. Wówczas materiały muszą posiadać licencję CC (Creative Commons). Służymy radą w kwestiach szczegółowych.

Tytuł winien być krótki (od 3 do 8 słów) i chwytliwy.

Standardy edytorskie:
– czcionka (domyślna dla WordPressa),
– wcięcia (brak),
– justowanie: jedynie tytuł i podtytuły wyśrodkowane, reszta tekstu wyrównana do lewej strony.
– cytowanie (standard APA):

Książka: Antonovsky, A. (1979). Health, stress, and coping: New perspectives on mental and physical well-being. San Francisco: Jossey-Bass.

Artykuł: Tarnowski, A. (2002). Problemy metodologiczne pomiaru czasu reakcji. Przegląd Psychologiczny, 45(4), 401–410.

Rozdział: Brzeziński, J. (2000). Podstawowe modele badawcze: eksperymentalny i korelacyjny. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 1, 355–387). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Praca magisterska/doktorska: Dziurowicz-Kozłowska, A. (2001). Asertywność a style poznawcze. Niepublikowana praca magisterska. Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Referat: Wrześniewski, K., Łuszczyńska-Cieślak, A., Babraj, A. (2000). Gender and effectiveness of coping styles with school-related stress. Referat wygłoszony na The 21th International Conference of the Stress and Anxiety Society, Bratysława.

Internet: I Kongres Onkologii Polskiej. Materiały kongresowe (2002). Uzyskane 22.09.2002: http://www.kongresonkol.io.gliwice.pl/main.htm
lub: Yehuda, R., McFarlane, A. C. (1995). Conflict between current knowledge about posttraumatic stress disorder and its original conceptual basis [on-line]. Uzyskane 27.03.2001: www.trauma-pages.com/yehuda95.htm

Szczegółowe wytyczne tutaj: link.

Artykuły prosimy nadsyłać na adres: InspiracjePsychologiczne@gmail.com