Szczegółowe wytyczne

Dbamy o wysoką jakość publikowanych treści w naszym magazynie, dlatego teksty muszą spełniać poniższe kryteria, by zostały opublikowane. Niespełnienie ich, powoduje cofnięcie tekstu do poprawy. Jeśli macie problemy ze spełnieniem któregoś z kryteriów, zawsze możecie poprosić kogoś z redakcji o pomoc. Wspieramy się nawzajem!

CC: flickr.com/photos/albertogp123

(1) Tekst musi być poprawny stylistycznie i bez błędów ortograficznych oraz interpunkcyjnych.

 

 

CC: onevegworld.net

(2) Posiadać przejrzystą kompozycję:

  • Pierwszy akapit (tzw. „lead”) wyróżniony pogrubioną czcionką, który w połączeniu z tytułem ma złapać uwagę czytelnika, jak piorun z jasnego nieba poprzedzony gromem.
  • Akapity niedłuższe niż 5-10 zdań. Jeden wątek = jeden akapit.
  • Subtytuły pozwalające nawigować czytelnikowi po tekście. Subtytuł składa się podobnie jak tytuł z 3 do 8 słów.
  • Bogactwo elementów wyróżniających tekst (to orkiestra tekstu – jego dramatyczne pauzy, wysokie i niskie tony, partie skrzypiec i instrumentów dętych): cytaty, wypunktowania, tabelki, diagramy, filmy oraz ryciny.
  • Posiadać tytuł (od 3 do 8 słów) i obrazek wyróżniający wraz z podpisem.
  • Każda grafika musi posiadać podpis pod obrazkiem z legalnego źródła. Jeżeli autor jest nieznany, musi pojawić się informacja „Autor nieznany/znalezione w sieci”.

(3) Być na temat i treściwy. Musi odnosić się do badań naukowych (cytować źródła), a nie wyrażać jedynie osobiste opnie.

(4) Spełniać zasadę odwróconej piramidy PR. Treści istotne (kto, co, kiedy, gdzie?) oraz emocjonujące winny być na początku tekstu; bardziej szczegółowe oraz mniej znaczące, w kolejnych jego partiach. Więcej informacji tutaj: link.

(5) Być dynamiczny. Patrz tutaj punkt 6: link.

Krótki artykuł na temat pisania z przykładami tekstów: Link.